Knausen BRL – 5 år – hva har skjedd?

Det er nå 5 år siden Pentex AS oppgraderte varmeanlegget i Borettslaget. Det ble installert nye varmepumper (væske\vann), montert nye radiatorer og installert nytt SD-anlegg. Pentex AS har i etterkant hatt oppfølging og ansvar for driften av varmeanlegget. Det er lagt vekt på optimalisering av varmeanlegget og jobbe proaktivt for å holde systemvirkningsgraden oppe.

Les mer «Knausen BRL – 5 år – hva har skjedd?»