Elektronisk vannbehandler (EWC)

ewc4comp

Elektronisk vannbehandling er en 100 % miljøvennlig metode som fungerer fullstendig uten bruk av miljø- og helseskadelige kjemikalier eller tilsetningsstoffer. Ved hjelp av ultrasoniske signaler med varierende høy frekvens, sendes sammensatte elektromagnetiske signaler gjennom anlegget sammen med vannstrømmen.

For nye anlegg betyr det: 

 •  Man hindrer groing og korrosjonsangrep.
 • Forlenget levetid på alle komponenter/mindre servicekostnader.
 • Avgivning av varme/kulde vil være optimal.
 • Pumper og ventiler vil forbli rene med optimal funksjon.

For anlegg som er i drift betyr det: 

 • Eksisterende belegg på rør, overføringsflater, pumper, ventiler og annet utstyr.
 • Partikler i vannet fester seg ikke som belegg.
 • Dannelse av korrosjon forhindres.
 • Galvaniske strømninger forhindres.
 • Mindre vedlikehold.
 • Anleggets levetid forlenges betraktelig.
 • Avgivning av varme/kulde vil bli optimalisert og forbli optimalt.
 • Anlegget blir mer energieffektivt og miljøvennlig.

 

Last ned FDV for Elektronisk vannbehandler her:
Elektronisk vannbehandler – FDV

 

ewcserie web