Filterstasjon

filterstasjon web 3.png

Bildet viser en standard filterstasjon.

Den består av

 • 1 stk. rustfritt filterhus med automatisk lufteventil
 • Trykkstyrt sirkulasjonspumpe
 • Vannmåler
 • Stoppekraner
 • Prøveventil før filter
 • Tappeventil
 • Vannmåleren er gjort klar for tilkobling til modem/SD-anlegg.

Ekstrautstyr

 • Automatisk pH regulering
 • Innreguleringventil
 • Differansetrykksensorer
 • Vannmåler med automatisk avlesning

Optimal drift av et varme- eller kjøleanlegg krever en stabil pH-verdi på vannet. Denne justeres gjennom filterstasjonen.

Filterposer kan bestilles i forskjellige maskestørrelser, standard fra Pentex AS er 1µm. Ved spesielle anlegg, kan det tas en vannprøve av anlegget og spesialbestilles filterposer som tar 99,8%.

Last ned Pentex Filterstasjon FDV her:
Pentex filterstasjon FDV

Bilder av filter fra filterstasjon:

nytt og gammelt
Nytt filter og brukt filter (1 uke)
filterpose
Nytt filter og brukt filter (1 uke)