Innregulering

Innregulering av varmeanlegg.

balancing_460x259.jpg
Riktig innregulering er viktig

Anlegg som ikke er innregulert kan føre til

  • Varmen ikke blir riktig fordelt.
  • Økt energiforbruk.
  • Missfornøyde sluttbrukere.

Et godt innregulert oppvarmingssystem bidrar til

  • Lavere driftskostnader.
  • Jevnere varme / kjøling

En forutsetning for å funne foreta en innregulering vil være an man har et rent anlegg, fritt for korrosjon, slam og partikler.Image.png