Rens med og uten kjemikaler

Rens av varme og kjøleanlegg.

Alle vannbårne systemer vil over tid ta til seg forurensninger som vil skape driftsproblemer. Dette merkes f. eks. ved at man får ujevn varme, høye vedlikehold og driftsutgifter.

For å unngå dette man ha kontroll på vannkvaliteten i anlegget. Man må passe på at man har kontroll over nytt vann som fylles på anlegget. Nytt vann som fylles på et lukket system inneholder oksygen som fører til korrosjon, belegg og gjengroing.

På nye anlegg er det viktig å opprettholde effektiviteten, og forebygge driftsproblemer.

Vi tilbyr en filterstasjon hvor vi benytter oss av filterposer som filtrerer ut partikler ned til 1 mikron, og en Elektronisk vannbehandler som gradvis fjerner eksisterende avleiringer i anlegget. Dette er en 100% miljøvennlig metode, uten bruk av kjemikalier eller tilsetningsstoffer.

 

Ved sterkt begrodde anlegg anbefales kjemisk rengjøring med vår miljøvennlige rensevæske PXR-10 før man installerer vannbehandlingsutstyr.

 

Eksempler på anlegg som kan renses:

 • Varmeanlegg
 • Kjøleanlegg (isvann og glykolholdig vann)
 • Oljefylte anlegg
 • Sjøvann
 • Fjernvarmeanlegg
 • Prosessvann
 • Skip / Båt

Eksempler på punktrens / komponentrens:

 • Oljekjele
 • Elkjele
 • Varmepumpe
 • Verktøy
 • Gulvvarme
 • Vals
 • Borehullkrets / Energihull
 • Ventilasjonsbatteri
 • Båt / Skip

 

Bilder fra diverse renseoppdrag