Pentex konsept

 

Vårt konsept

I et vannbårent system uten vannbehandling vil det over tid foregå korrosjon. Smuss og slam avleires. Dette får følgende konsekvenser:

 • Feil pH verdi
 • Isolerende belegg på overføringsflater
  • i varme-/kjølekilder (kjeler, vekslere, kjølekompressorer, varmepumper)
  • i avgivere (radiatorer, ventilasjonsbatterier, kjølebafler  etc.)
 • Økt slitasje og redusert levetid for komponenter i anlegget.
 • Avleiringer i ventiler, ikke minst shuntventiler, som blir vanskelige å regulere.
 • Slitasje på pumper, ventiler, etc.
 • Vanskelig/tilfeldig innregulering av vannmengder i anlegget.
 • Økt energiforbruk, som også får miljømessige konsekvenser.

 

Løsning på problemene

Pentex har et konsept som er den endelige løsningen på disse problemene. Alt ettersom hvor hardt anlegget er angrepet finnes følgende løsninger:

 

Sterkt begrodde anlegg

 • Kjennetegnes ved at deler av eiendommen har sterkt begrenset effekt av varme/kjøleanlegget.

I en slik eiendom anbefales Pentex fullrens

 • Hele anlegget renses med vår miljøvennlige rensevæske PXR10. Etter rens vil begroing og isolerende belegg være fjernet. Anlegget er i tilnærmet ny stand.

Moderat begrodde anlegg

 • Kjennetegnes ved at energiforbruket har steget fra anlegget var nytt. Man har måttet justere opp varme/kjølekurven for å beholde komforten i eiendommen.

I en slik eiendom anbefales Pentex punktrens

 • Alt utstyr i varme/kjølesentralen renses med vår miljøvennlige rensevæske PXR10. Resten av anlegget renses ved hjelp av Pentex EWC elektronisk vannbehandler, som løsner belegget i anlegget. Partiklene fraktes med vannet og tas ut i en Pentex filterstasjon. I filterstasjonen justeres pH-verdien til riktig nivå.

 

Lett begrodde eller nye anlegg

 • Pentex EWC elektronisk vannbehandler og Pentex filterstasjon monteres. Finnes det belegg og vil dette løsne, fraktes med vannet og tas ut i filterstasjonen. I filterstasjonen justeres også pH-verdien til riktig nivå. Ytterligere begroing stanses, og anlegget vil forbli optimalt.

 

Produktene som gjør dette mulig:

 

Pentex PXR10 miljøvennlig rensevæske.

Sammen med Pentex Rens® renser og optimaliseres ethvert anlegg. Væsken er effektiv mot belegg, men angriper ikke rørgods, pakninger etc. På grunn av sin miljøprofil kan den spyles rett i avløp etter bruk.

 

pxr10

 

Vannbehandlingsutstyr  – Varme og kjøleanlegg.

 

Pentex EWC elektronisk vannbehandler.

Elektronisk vannbehandling er en 100 % miljøvennlig metode som fungerer fullstendig uten bruk av miljø- og helseskadelige kjemikalier eller tilsettingsstoffer. Ved hjelp av ultrasoniske signaler med varierende høy frekvens, sendes sammensatte elektromagnetiske signaler gjennom anlegget sammen med vannstrømmen. Vannbehandleren vil ta løs belegg og frakte det med vannstrømmen til en filterstasjon.

ewc4comp

Pentex filterstasjon

På linjen er det også montert 1 stk. Pentex filterstasjon. Denne er montert på en delstrøm. I filterhuset er det montert et posefilter med en maskevide på 1 µm.

filterstasjon web 3

 

 

Pentex konsept 

 • Befaring av anlegget med uttak av vannprøver.
 • Analyse av vannprøvene i akkreditert laboratorium.
 • Rapport med anbefaling av tiltak ut fra besiktigelse og vannprøve.
 • Tilbud på anbefalte tiltak.
 • Rens og montering av vannbehandlingsutstyr.
 • Opplæring av personell.
 • Konvertering til vannbåren varme.
 • Kontroll av ekspansjonssystem. Justering/utskifting av ekspansjonskar.
 • Beregning og innregulering av vannmengder i anlegg.
 • Utarbeidelse av flytskjema der dette mangler.
 • Levering/optimalisering av automatikk sammen med vår samarbeidspartner.
 • Serviceavtale på anlegget.
 • Termofotografering.
 • Kontroll av luftlekkasje ved hjelp av blowdoor

Etter å ha gjennomført konseptet oppnås følgende:

 • Mindre vedlikehold og enklere drifting.
 • Full kontroll over anlegget.
 • Forlenget levetid.
 • Lavere energikostnader og miljøgevinst.