PXR-10

pxr10

Innledning: Om bruken av PXR-10 og miljøpåvirkning.

Bruk

Produktet brukes i industri og boligkomplekser, i samarbeid med leverandør,  til kjemisk reaksjon og fjerning av innvendig belegg i varmtvannsanlegg og –systemer. Eksempler er radiatorer, kjeler og kjelekapper og fremfor alt varmevekslere.

Virkning

PENTEX PXR-10  vil ikke emulgere fett, olje, støv eller andre urenheter. PENTEX PXR-10  vil løse belegget og frigjøre metallvegg slik at varmen umiddelbart ledes gjennom denne til motsatt side. Belegget vil frigjøres i form av små partikler. Partiklene filtreres fra og væsken nøytraliseres før utslipp.

Dosering

PENTEX PXR-10  fortynnes ca. 1:10 før bruk. Fosforinnholdet er da redusert til <1%. Da renseprosessen er en engangsprosess og en lukket prosess, kan brukt, filtrert og nøytralisert væske fortynnes med vann før utslipp eller slippes ut over et forlenget tidsrom.

Miljøgevinst

Det kan være aktuelt å behandle et anlegg med PXR-10 hvert 5. eller 10. år.

Kjemisk rensing med PENTEX PXR-10  fører til en langvarig reduksjon av energiforbruket. Den energigevinst som ligger i dette er spesielt gunstig i miljømessig sammenheng fordi det er forbruk av bl. a fyringsolje som reduseres.

Ved installasjon av utstyr for etterkontroll og vedlikehold har man på de anlegg/systemer som er behandlet pr. i dag  ikke sett behov for gjentakelse av behandling. Det er da lagt vekt på pH kontroll og filtrering av vann i anlegget og utstyr i forbindelse med etterfylling av vann.

Rensing med PENTEX PXR-10  fører dermed til en langvarig reduksjon av utslipp av CO2 og svovelforbindelser fra forbrenning av fyringsolje.

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Lover og forskrifter innen HMS-området: HMS-datablad.

Bedriften benytter seg av ekstern ekspertise i forbindelse med HMS datablader, merking,  produktdeklarasjoner og vurderinger av produkter.

Deklarering til produktregisteret

Produktet PENTEX PRX-10 er deklarert til produktregisteret.

Deklarasjonsnr. i produktregisteret for PENTEX PRX-10 er 50745.

Forpakning – konsentrert

  • 25 liter kanne
  • 1000 liter IBC

Datablad

Pentex PXR-10 – Datablad